Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

Mesleğin öngördüğü mesleki eğitimi almış ve

ardından yapılan sınavlarda başarılı olmuş kişilere verilen belgedir.Günümüz Türkiye’sinde bu bel

geye verilenönem

 günden güne önem kazanmaktadır.

Şirketimiz ise bu uygulamayı en iyi şekilde sürdürmekte ve birçok insanı bu belgeyi almaya teşvik etmektedir.


Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

48 Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu Hale Geldi. 2017 yılı için meslek sayısının 115’e çıkarılması MYK’nın hedefleri arasında. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe koydu.

Bu kapsamda 48 meslek dalında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Aysemmyk.com sitesi olarak her daim sizleri ön planda tutan ve konuya ilişkin hizmetler tanıyan web sitemiz, bu belgelere de kısa vadede ulaşmanızı ve hizmet almanızı sağlamaktadır.

Profesyonel destekleri ile beraber artık Mesleki yeterlilik belgesi almak hayal olarak kalmayacaktır! Siz de bu belgelere ışık hızında ulaşmak ve kendi atılımlarınızı var olan mesleğiniz üzerinden sürdürmek istiyorsanız hemen Mesleki yeterlilik belgesi veren kurumlar alanında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bugüne kadar binlerce farklı kişiye bu hizmeti sunan web sitemiz, sizlere bir tık kadar uzaklıkta!

MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında sınava girip, sınavların tüm oturumlarında başarılı olmak gerekmektedir. Belge almaya yönelik diğer şartlar Ulusal Yeterliliklerde belirtilmekte ve Aysemmyk web sayfasından duyurulmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi veren kurumlardan belge almak için TÜRKAK  tarafından AKREDİTE edilmiş ve MYK tarafından ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş bir  belgelendirme kuruluşu olması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi için; teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, ulusal yeterlilik çerçevesinin oluşturulması, sınav ve belgelendirme esaslarının belirlenmesi, belgelendirme kuruluşları ile eğitim akreditasyon kuruluşlarının ulusal meslekî yeterlilik kapsamında yetkilendirilmesi ve eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MESLEKÎ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27096_0.html