ADI-SOYADI         :

        TC KİMLİK NO      :

Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;

AYSEM’ in bünyesinde gerçekleştirilen ilgili Ulusal Mesleki Yeterlilikleri sınavına katılmış, gerçekleştirilen sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanan adayların aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin kullanım şartlarının belirlenmesidir.

Belge Sahibi;

 1. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday (belge sahibi), başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul etmekte ve eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.
 2. Mesleği yerine getiremeyecek herhangi bir sağlık problemi olması durumunda (uzuv kaybı, görme kaybı, duyma kaybı vb.), gecikmeksizin AYSEM’ i bilgilendireceğini taahhüt eder.
 3. İlgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.
 4. Almaya hak kazandığı Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında meydana gelebilecek olan hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
 5. Almaya hak kazandığı belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt eder.
 6. Mesleki Yeterlilik Belgesi’ ni, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt eder.
 7. Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgesinin yenilenmesi talebi için eski belgesi ile birlikte AYSEM’ e başvuracağını taahhüt eder.
 8. Mesleki Yeterlilik Belgeleri üzerinde yer alan logoların/markaların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt eder.
 9. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumlulukları kabul eder. Aday, belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı durdurmakla yükümlüdür.
 10. Belge, askıya alınırsa yada iptal edilirse, belge kullanımı sona erecektir. Bu şartlar altında aday, belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde AYSEM’ e teslim etmeyi taahhüt eder.
 11. Belge almaya hak kazanan aday, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve Gözetim Sıklığı’ şartlarına uyacağını kabul eder.
 12. Gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını taahhüt eder.
 13. AYSEM’ in belirlemiş olduğu belge kullanım kurallarına ve kurallarda değişiklik olması durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını taahhüt eder.
 14. Belge üzerindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, belgenin geçerliliğinin sürdürebilmesini sağlayabilmek için, en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişen bilgileri AYSEM’ e ileteceğini taahhüt eder.
 15. 10 (on) iş günü içerisinde, meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirmeye itiraz etme hakkına sahiptir.
 16. Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığında, Logo ve Belge Kullanım Talimatı’ nda belirtilmiş şartları da kabul etmiş olur.
 17. Belgenin kullanımı hiçbir şekilde devredilemez,başkasına kullandırılamaz.
 18. Belgenin kaybedilmesi durumunda,kayıp ilanı ve dilekçe ile beraber AYSEM’e bildireceğini taahhüt eder.
 19. Belge sahibi belge kullanımı sırasında,Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde”yer alan kriterlere uyacağını taahhüt eder.
 20. Belgenin geçerliliği için belge sahibinin belgeyi gözetim denetimi sonrasında yenilenmesi gerekmektedir.Yenilenmeyen belgenin o yıl için geçerliliği yoktur.Belge sahibi,geçerliliği sona eren belgeyi AYSEM’e teslim etmeyi taahhüt eder.

AYSEM;

 

 1. Bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar arasında herhangi bir kesime ayrıcalık sağlamayacağını taahhüt eder.
 2. Belgelendirme süreçlerinin tamamını “Personel Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içerisinde atıf yapılan dokümanlara uygun olarak yürütür.
 3. Belge sahibi, belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunursa ve bu durum tespit edilirse, ASYEM belgeyi askıya alma ve/veya iptal etme hakkına sahiptir.
 4. Belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesi hakkındaki kararlar, gizlilik politikasına sadık kalmak koşuluyla, AYSEM web adresinde gerekçeli olarak yayınlayabilir.
 5. Belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi yetkilerine sahiptir. Bu durumlarda, belge sahibi gerekçeli karar hakkında AYSEM tarafından bilgilendirilir.
 6. Yasal bir zorunluluk olmadıkça, belge sahibine ilişkin edinilen bilgi ve belgeler, belge sahibinin yazılı izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile paylaşılmaz (MYK ve TÜRKAK dışında) ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin AYSEM tarafından alınacağını taahhüt eder.
 7. Aday/Belge sahibi sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmezse, adayın belgelendirme süreci AYSEM tarafından askıya alınabilir, iptal edilebilir ve/veya yasal süreç başlatılabilir.
 8. Belge sahibi sözleşme şartlarına uymazsa, belge AYSEM tarafından iptal edebilir ve/veya konu ile ilgili olarak yasal işlem başlatabilir.
 9. İtiraz taleplerini bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini taahhüt eder.
 10. Belge sahibinin, belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması; belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması; belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi; belge üzerinde değişiklik yapması; belge üzerinde bulunan logo/markaların kullanım talimatlarına uygun kullanmaması; belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, belge AYSEM tarafından askıya alınabilir, iptal edilebilir ve/veya konu ile ilgili olarak yasal işlem başlatabilir.
 11. Onaylanan belgeler, AYSEM web sitesinde güncel olarak yayınlar.
 12. İş bu sözleşme Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin tesliminden itibaren geçerlidir.

Belge Kullanım Sözleşmesi’ ni okudum ve onaylıyorum. Sözleşme maddelerine eksiksiz olarak uyacağımı taahhüt ederim.

 

 

AYSEM MYM YÖNETİM KURULU BAŞKANI;                                          BELGE SAHİBİ;

ADI-SOYADI                  :                                                                                                 ADI-SOYADI                  :

TARİH                            :                                                                                                 TARİH                             :

İMZA                              :                                                                                                 İMZA                              :

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİK GEÇERLİLİK SÜRESİ
ALUMİNYUM KAYNAKÇISI-11UY0014-3

-B1 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI)

-B2 TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG)

 

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır.Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve altı aydan daha uzun süre ara vermeden çalışması gerekir.
ÇELİK KAYNAKÇISI-11UY0010-3

B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI

-B5 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI)

B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI)

-B9 TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI)

Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır.Belge sahibi her altı ayda bir gözetime tabi tutulur,gözetim sonucuna göre 3 yıl sonunda belgenin süresi dolar.Tekrar teorik ve uygulama sınavına girerek belgesini yeniler.
METAL KESİMCİ-12UY0083-3

B1 GİYOTİN MAKASLA KESİM

-B6 LAZER KESİM

-B7 PLAZMA KESİM

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.Belge alınma tarihinden itibaren en az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek,5 yıl uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH OPERATÖRÜ-12UY0087-4

-B1 ABKANT PRES

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. En az bir yıl sonra bir (1) kez mesleki yetkinlik başarım raporu istenir. 5 yıllık sürede en az 12 ay çalıştığını belgelemesi halinde yalnızca performansa dayalı sınava girerek süre 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
BETONARME DEMİRCİSİ-11UY0012-3 Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.Kullanım süresi içinde bir kez performans izleme raporu ve toplamda 18 ay çalıştığının belgelenmesi durumunda süre 5 yıl daha uzatılır.Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
İNŞAAT BOYACISI-11UY0023-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. İnşaat Boyacısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
İNŞAAT İŞÇİSİ-16UY0253-2 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.2 ile 3. Yıl arasında AYSEM tarafından gözetime tabi tutulur.Gözetim sonunda belge sahibi 5 yıl içinde 1 yıl çalıştığını belgelediğinde süre 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
ISI YALITIMCISI-12UY0057-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.2 ile 3. Yıl arasında AYSEM tarafından gözetime tabi tutulur.Gözetim sonunda belge sahibi 5 yıl içinde 18 ay çalıştığını belgelediğinde süre 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
PVC DOĞRAMA MONTAJCISI-14UY0195-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır.2 ile 3. Yıl arasında AYSEM tarafından gözetime tabi tutulur.Gözetim sonunda belge sahibi 5 yıl içinde 18 ay çalıştığını belgelediğinde süre 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
SERAMİK KARO KAPLAMACISI-12UY0051-3 Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır.Kullanım süresi içinde bir kez performans izleme raporu ve toplamda 18 ay çalıştığının belgelenmesi durumunda süre 5 yıl daha uzatılır.Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
SIVACI-11UY0024-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Sıvacı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
DUVARCI-12UY0048-3

 

 

Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Duvarcı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
BETONCU-12UY0049-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Betoncu fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
AHŞAP KALIPÇI-11UY0011-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Ahşap Kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
ALÇI LEVHA UYGULAYICISI-12UY0054-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Alçı Levha Uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.
ALÇI SIVA UYGULAYICISI-12UY0055-3 Belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. Alçı Sıva Uygulayıcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Süre dolmadan 5 ay kala belgelerin getirilmesi gerekir.