TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği ile Meslek Standartları,

Ulusal Yeterlilikler ve Uluslararası

Standartlar çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, AYSEM MYM’ye belgelendirme talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm AYSEM MYM çalışanlarına gerçekleştirilen eğitimlerle iletilmektedir.

AYSEM MYM üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin, Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır. AYSEM MYM’ nin sunmuş olduğu hizmetlerden kaynaklanan tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.
Kuruluşumuz; aday, belgelendirilmiş kişiler veya çalışanlarımızın bilgilerini her hangi bir kuruluş veya kişiyle paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder. Yasal zorunluluklar çerçevesinde bilgi talep edildiği durumlarda ise, ilgili kişi bilgilendirilmek kaydıyla süreç yürütülecektir. Kuruluşumuz aynı zamanda; adayları, belgeli personeli sınav yapıcılarımızı ve personelimize de her hangi bir konuda olumlu veya olumsuz anlamda baskı altına almayacağını, tarafsız kalacağını kabul ve beyan eder.

Ayrıca, AYSEM MYM Yönetimi de tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışacağına dair taahhüdünü Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almakta ve bu taahhüdünü web sitesinde kamuya yayınlamaktadır.

 

AYSEM MESLEKİ YETERLİLİK VE SINAV MERKEZİ A.Ş.

Yönetim kurulu Başkanı
İsmail AKGÖZ