Aysem Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi A.Ş. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetleriniyürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

24.01.2018 tarihi itibariyle

 YB-0126 Yetkilendirme Belge kodu ile belgelendirilmiştir.